Բիզնես հմտություններ
Դուք կստանաք հավաստագիր, եթե 6 դասընթաց հաջողությամբ ավարտեք, ապա անցնեք համապատասխան թեստը: