Encyclopedia

Աստված

Միաստվածական կրոններում Աստված նյութական աշխարհի արարիչն ու տիեզերքի կառավարիչն է։

Երեք համաշխարհային կրոններում՝ քրիստոնեությունում, բուդդայականությունում և իսլամում, Աստված համարվում է գերբնական անձ։ Այլ կրոններում, մասնավորապես պանթեիզմում, Աստված տիեզերքը կառավարող ուժ է, որը չունի որոշակի դեմք։

 

Քրիստոնեության մեջ Հիսուս Քրիստոսը համարվում է Աստծո որդին և հաճախ նույնացվում է Աստծո հետ։
Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.