Encyclopedia

Հեստիա

Հեստիան (հին հունարեն՝ Ἑστία, օջախ) ըստ հին հունական դիցաբանության`   տնային և տաճարային կրակարանների աստվածուհին էր:

Հեստիան  Կրոնոսի և Ռեայի ավագ դուստրն էր: Նրան էին նվիրված նաև յուրաքանչյուր պոլիսի պրիտանիոնի կրակարանները, այստեղից կրակ էին վերցնում երկրից մեկնող վերաբնակները:

Dasaran.am website does not bear responsibility for the accuracy of the information.