Պատմամշակութային արգելոց-թանգարաններ
«ԳԼԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԳԵԼՈՑ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ