Պատմամշակութային արգելոց-թանգարաններ
«ԳՈՇԱՎԱՆՔ» ՊԱՏՄԱՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ