Education

Dasaran-ում ստեղծված «Անգլերենն Էմիլիի հետ» էջը լավ հարթակ է, որի օգնությամբ, սիրելի՛ աշակերտներ, դուք ամեն օր կբաց

more

What do you get when you combine a raccoon, a sky-high building and a death-defying climb? One inspirational success story.

www.youtube.com
01 July 2018, 17:30

Write a caption for the picture! (By the way, that is a RACCOON!) #funnyfriday #funnythings #raccoon #crazyraccoon #superraccoon #spidermanraccoon #skyscraper

29 June 2018, 18:42

Write a caption for the picture! #funnyfriday #funnythings #dandelion #streetart #funnyart #miniart #minithings #syndneyaustralia

22 June 2018, 12:59

It’s Father’s Day in the US. What do you love about your dad?

17 June 2018, 16:14

Write a caption for the picture! #funnyfriday #dogs #humandog #chopsticks #eatingdifficulties

08 June 2018, 12:06

What would YOU do? #whatwouldyoudowednesday #englishconditionals #1dayasadog

06 June 2018, 18:08

Write a caption for the picture! #funnyfriday #chess #babyvsadult #kidvsdad #smartbaby

01 June 2018, 13:18

Remember to always shoot for the stars!

01 June 2018, 12:30

Most people don't smoke. From yellow teeth to coughing, here are seven reasons why that's a good thing.

www.youtube.com
31 May 2018, 13:13

Happy World No Tobacco Day!

31 May 2018, 13:12